užtinti

užtinti
2 užtìnti intr. Š, NdŽ, , 1, DrskŽ; Q560, N, M užbrinkti, užpusti: Užtystu R172, 228. Akys užtìno nuo verksmo J. Žandas, net akis užtìno, net nemačiau Jz. Viena bitė inkanda – akys ažtìnsta, veidas kaip butelis Slk. Iš nakties visas veidas užtìno Alz. I galvą sėmė (skaudėjo), i akis buvo ažtìnus Ad. Galva, būdavo, sudaužyta, akys užtindavo, po kelias dienas nematydavau Žem. Išbals veideliai nuo rūsčių žodelių, užtiñs akelės nuo gailių ašarėlių (d.) Šmn. Burna užtìno, dantys skausta Krš. Kraujo užnuodijimas buvo, letenos (kojos) buvo užtìnusios Krkl. Menka kiek – tuoj gerklė i ažtìnsta Klt. | prk.: Tą rytą saulelė kaip par miglą buvo užtìnusi Trš. ^ Ketino ketino ir šikinė žutìno (žadėjo ir nedavė) Rod. \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užtinti — 1 užtìnti, ùžtina, užtynė 1. tr. NdŽ, Vkš tinant sugadinti: Plačiai užtynus, dalgis išmeta buksvas Šts. 2. tr. Š, NdŽ užmušti. 3. intr. NdŽ užduoti, sušerti. tinti; atitinti; įtinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtinti — užti̇̀nti vksm. Véidas užti̇̀no nuo ãšarų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptinti — 2 aptìnti, sta ( tysta K; R, MŽ, N), o (àptinė Lp) intr. DŽ1 1. SD1173, R, MŽ, Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, KŽ aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu MŽ431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 1 atitìnti, atìtina, atitynė tr. sumušti, atidaužyti: Parvažiav[o] visi attintaĩs šonais [iš vestuvių] Lp. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 2 atitìnti intr. atslūgti tinimui: Po kirmėlės įkandimo koja neatatiñs Lb. Nuo gyvatės pakalbėjo – tuoj atatìno Kp. To rožė tuoj atatìno Kp. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 1 ištìnti, ìština, ištynė (ìštinė) 1. tr. J, K, BŽ80, NdŽ, KŽ, Trak, Mtl, Šll, Plik išplakti, išploninti (dalgį): Atsinešk tintuvus, aš tau ištìnsiu dalgį Š. Dalgė ištintau – neturiu kūjelio DrskŽ. Atvažiav[o] vyras, ìštinė dalgę Drsk. Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 2 ištìnti, sta, o (ìštinė Lp) 1. intr. J, Š, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ nenormaliai išsiplėsti, išbrinkti, išpusti: Nuo galvos lig kojom aš buvau ištìnęs Kkl. Ištìnęs visas, nė rankų nepajudina Krs. Guli boba ištìnus kai avilys Ds. Boba ištìno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 1 nutìnti, nùtina, nutynė 1. tr. KŽ ištinti, išplakti. 2. tr. KŽ primušti, prilupti. 3. tr. prk. nugyventi, nualinti, nuskurdinti: Nutynė dvarą Šts. Nutìnta vieta – kaip barabanas plika Šts. Nutinta buvo Lietuva ir par pirmūsius vokyčius Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 2 nutìnti intr. KŽ patinti, pabrinkti. ║ prk. nutukti: Ta mergučė nutìnus, nepabėga Skr. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptinti — 2 paaptìnti (dial.) intr. gerokai patinti: Kojos paaptìnę Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raz …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”